Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Cling kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.
2. Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Cling.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cling verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te halen en te reproduceren voor privegebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring
3. Hyperlink naar een door Cling beheerde website
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de Cling website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Cling website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Cling. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster (info@cling.be) van de Cling website.
4. Links naar websites beheerd door derden
De Cling website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Cling controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Cling kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Cling en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Cling de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.
5. Aansprakelijkheid van Cling

De informatie op de Cling website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Cling streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Cling hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiƫle compensatie.

 

 

Cling Alphabet GENK

Cling Belettering - reclame en Publiciteit - textiel - signalisatie - webdesign.

Cling Alphabet is gespecialiseerd in het grafisch ontwerpen en produceren van een volledig gama van producten en diensten in de domeinen :

Cling Alphabet staat u bij in uw reklame, communicatie en publiciteit noden van ONTWERP naar PRODCUTIE in onze eigen atilier, tot en met plaatsing. Dit alles voorzien van onze gepersonaliseerde service en de gekende kwaliteits service tijdens en na verkoop.

Meer weten, neem gerust contact met ons op,

Cling Alphabet

www.cling.be